Boiska przyszkolne

Opublikowano: 2024-06-19 23:10, Numer artykułu: 84845 , Autor: M.Kruszyna

Szanowni Państwo, 

 

informujemy, iż wzorem lat ubiegłych wszystkie boiska przyszkolne w okresie wakacyjnym powinny być otwarte dla mieszkańców Bydgoszczy 7 dni w tygodniu przynajmniej w godzinach 10:00-21:00.

Dotyczy to wszystkich boisk sportowych, nie tylko Orlików. Brak obecności animatora lub pracownika obsługi nie zwalnia z obowiązku przestrzegania w/w zasad dotyczących dostępności boisk.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2023 r. oraz zmieniającym je zarządzeniem Nr 576/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia
2 października 2023 r. w okresie wakacji, czyli od dnia rozpoczęcia ferii letnich do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kolejnym roku szkolnym w godzinach 10:00-18:00 z boisk przyszkolnych korzystać mogą wyłącznie indywidualni mieszkańcy.

 

Rezerwacje i wynajęcia boisk dla grup zorganizowanych mogą odbywać się do godziny 10:00 lub po godzinie 18:00.