Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: 2018-11-15 22:04, Numer artykułu: 7231

banner2

Współczesna szkoła powinna dbać przede wszystkim, zgodnie z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania mogą być zajęcia dodatkowe, a wśród nich koła zainteresowań lub Innowacje Pedagogiczne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę. W zreformowanej szkole organizuje się je we właściwy i zgodny z potrzebami młodzieży sposób.

 

W naszej szkole stworzono atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, których celem jest:

  • stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć,
  • zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz nawyków kulturalnej, dobrej rozrywki i zabawy,
  • dokładne poznanie i właściwe rozumienie otaczającego świata. Sytuacje dające nowe doświadczenia w ramach zajęć praktycznych sprzyjają kształtowaniu aktywnej postawy dziecka,
  • wdrażanie dzieci do zdobywania umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego od nauki oraz organizowania sobie wypoczynku. Dlatego w trakcie zajęć pozalekcyjnych budzi się i rozwija zainteresowania, uzdolnienia w różnych dziedzinach, np. sportu i turystyki, zajęć technicznych, artystycznychw czasie układania planu zajęć pozalekcyjnych należy dobierać takie zadania, aby dać dziecku odpoczynek i wytchnienie po pracy w szkole. Jeżeli organizując zajęcia będziemy kierować się tymi wskazówkami to osiągniemy w ich trakcie atmosferę radości i zabawy. Jest ona niezmiernie ważnym czynnikiem wyzwalającym i zapewniającym u dzieci swobodę działania, gwarantującym pożyteczny odpoczynek.,

  • rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, służące przygotowaniu ich do życia w społeczeństwie dorosłych. Nowoczesna szkoła powinna wdrażać uczniów do pełnienia wielu ról.

Innowacja pedagogiczna to robienie czegoś innego lub robienie czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją. Innowacje wprowadza się kiedy nauczyciel tego chce i na jak długo chce. Może być ona przeprowadzana w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, np. raz w tygodniu, ale może to być także tylko element lekcji lub kółko zainteresowań.  Działania prowadzone w ramach innowacji są kreatywne, pachnące nowością i z korzyścią dla ucznia, nauczyciela i szkoły.