Kadra

Opublikowano: 2018-10-14 14:09, Numer artykułu: 5899

W Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy zatrudnieni są wykwalifikowani pedagodzy, logopedzi, psycholog posiadający wykształcenie wyższe magisterskie oraz niezbędne uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu. 

Nauczyciele oprócz podstawowego wykształcenia z zakresu oligofrenopedagogiki, posiadają dodatkowe kwalifikacje z różnych dziedzin:

 • specjalizują się w nauczaniu przedmiotowym odpowiednio dla szkoły podstawowej, przysposabiającej do pracy oraz klas „0”,
 • pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 • neurologopedii,
 • surdopedagogiki,
 • tyflopedagogiki,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • fizjoterapii,
 • zajęć na basenie.

Nauczyciele specjalizują się w różnych metodach i formach terapii i usprawniania tj:

 • metoda Marii Montessori,
 • metoda dobrego startu,
 • metoda polisensoryczna,
 • metoda ośrodków pracy,
 • metod korekcyjno – kompensacyjnych,
 • neurobiofeedback,
 • terapia ręki,
 • praca z dzieckiem z autyzmem,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • terapia pedagogiczna,
 • integracja sensoryczna,
 • trening widzenia,
 • komunikacja alternatywna – Piktogramy, Makaton …..,

oraz wielu innych – zapraszamy do indywidualnych konsultacji w naszej placówce

Rozumiemy potrzeby dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Indywidualizujemy metody i formy oddziaływań pedagogicznych. Systematycznie pogłębiamy swoją wiedzę na studiach podyplomowych i  kursach oraz nieustająco doskonalimy swój warsztat pracy.

Naszą pracę wspomagają pracownicy administracji i obsługi oraz pielęgniarka szkolna.