Terapie

Opublikowano: 2018-10-14 15:39, Numer artykułu: 5909

Dążąc do pełnego rozwoju naszych uczniów, duży nacisk kładziemy obok pracy dydaktyczno-wychowawczej na terapie. Mają one na celu jak najszersze usprawnianie państwa dzieci pod względem psychofizycznym. Stosujemy takie formy oddziaływania, które polegają na kontakcie z żywymi zwierzętami. Proponujemy zajęcia z udziałem koni, psów oraz alpak. Prowadzimy liczne oddziaływania terapeutyczne niwelujące lub zmniejszające skutki zaburzeń, poprawiając tym samym warunki rozwojowe państwa dzieci.

 

Hipoterapia czyli zajęcia z udziałem konia. Ma na celu przede wszystkim usprawnianie ruchowe. Powolny chód zwierzęcia pozwala zniwelować zwiększone napięcie mięśniowe. Samodzielne utrzymywanie odpowiedniej pozycji ciała w czasie jazdy wymaga dużej koordynacji.

 

Alpakoterapia to forma terapii, w której puszyści terapeuci czyli  alpaki pomagają dzieciom niepełnosprawnym pokonywać lęki. W Polsce alpakoterapia jest zjawiskiem nowym i mało znanym.

 

Dogoterapia czyli terapia przez kontakt z psami odbywa się w naszej szkole systematycznie i regularnie od kilkunastu lat. Terapia skierowana jest do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci ze sprzężeniami, zahamowanych i nadpobudliwych ruchowo.

 

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna Terapią objęte są wszystkie dzieci wymagające wsparcia w procesie rozwoju komunikacji i kształtowania mowy. Oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane jest na niwelowanie wszelkich zakłóceń zaburzających proces komunikacji.

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i zajęcia z fizjoterapeutą

  • skorygowanie istniejących zaburzeń ciała i doprowadzenie do stanu prawidłowego,
  • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy w codziennym życiu,
  • niedopuszczenie do powstawania wad postawy, gdy zaistnieją warunki, sprzyjające ich powstawaniu,
  • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,
  • przeciwdziałanie nieutrwalonym jeszcze nieutrwalonym jeszcze odchyleniom od stanu prawidłowego.

Zajęcia na basenie Uczniowie Zespołu Szkól nr 30 mają możliwość zaspakajania swoich potrzeb ruchowych poza salą gimnastyczną. W celu kształtowania pozytywnych upodobań, a także wyrabianiu nawyków racjonalnego spędzania czasu wolnego co tydzień wychodzą na basen do Szkoły Podstawowej nr 63

 

Terapia behawioralna opiera się na kilku podstawowych zasadach, których przestrzeganie gwarantuje osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem . Są to:

1. zasada małych kroków,

2. zasada stopniowania trudności,

3. zasada stosowania wzmocnień.

Bardzo ważna jest zasada małych kroków. Każdą czynność, którą chce się dziecko nauczyć, rozpisuje się na małe kroki, jasne i zrozumiałe dla ucznia. Od jednego kroku do drugiego przechodzi się tylko wówczas, gdy dziecko opanuje poprzedni w stu procentach. Równie ważna jest zasada stopniowania trudności. Pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i konkretnych; od uczenia umiejętności podstawowych, z których dziecko może skorzystać natychmiast i będzie mogło je stosować do końca życia.

 

Neurofeedback jest terapią polegającą na trenowaniu fal mózgowych. Z pomocąprogramu komputerowego dziecko uczy się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu tak, że zwiększa występowanie pożądanych i hamuje występowanie niepożądanych fal mózgowych.

 

Terapia ręki W zakresie usprawniania motoryki małej proponujemy naszym uczniom zajęcia z terapii ręki, które swoim działaniem rewalidacyjnym obejmują wszystkie elementy kończyny górnej: od łopatki poprzez staw barkowy, łokciowy nadgarstek po liczne stawiki dłoni czyli palców.

 

Terapia integracji sensorycznej Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów. Dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, uczyć się nowych umiejętności.  

 

Arteterapia   W szkole odbywają się zajęcia z arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych twórczość w różnych jej formach: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne. Dają one dzieciom możliwość ekspresji swoich myśli, przeżyć i odczuć za pomocą technik pozawerbalnych.

 

Terapia przez sztukę – wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne

 

Muzykoterapia wywołuje określone zmiany w czynnościach całego organizmu. Może zmienić napięcie mięśni, obniżyć próg wrażliwości zmysłów, zmieniać siłę i szybkość pulsu jak również wprowadzać w różne nastroje, wzbudzać uczucia i emocje.

 

Teatr w Zespole Szkół nr 30 działa od kilkunastu lat. Jest to forma teatrzyku szkolnego, w którym biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Teatr szkolny jest dla naszych niepełnosprawnych uczniów drogą do rozwoju, sukcesu i radości. Zabawa w teatr jest formą rehabilitacji i terapii społecznej.

 

Socjoterapia ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE są przeznaczone dla uczniów przejawiających trudności w kontaktach społecznych.  Adresatami programu są uczniowie Zespołu Szkół nr 30 tj. Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 39, przejawiający trudności w sferze relacji interpersonalnych.

 

Trening umiejętności społecznych

 

Niedyrektywna terapia zabawowa Oddziaływanie terapeutyczne oparte jest na dowolnej zabawie dziecka. Terapeuta jest obserwatorem czynności wykonywanych przez podopiecznego, obdarza dziecko uwagą niewartościującą.

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  Profilaktyczna opieka nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę szkolną.