Szkoła przysposabiająca do pracy

Opublikowano: 2019-02-19 18:15, Numer artykułu: 5903
  • zajęcia edukacujno-terapeutyczne w zespołach 6-osobowych
  • szeroką gamę zajęć korygujących, usprawniających i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia
  • przysposobienie do pracy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach techniczno-dekoratorskiej, biurowej, gastronomicznej, plastycznej, krawieckiej
  • zajęcia z zakresu eko-designu
  • rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych w mieszkaniu treningowym
  • wdrażanie do pracy w realnych warunkach