Świetlica

Opublikowano: 2018-11-20 09:36, Numer artykułu: 7445
Szanowni Państwo,
Świetlica szkolna służy swoją pomocą od 7.00 do 17.00, a w piątki do 16.00. Ma na celu wsparcie dzieci, rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych. Proponuje dzieciom alternatywną formę spędzania czasu wolnego poprzez naukę i kreatywne zajęcia tematyczne, plastyczne, artystyczne i ruchowe.
 
Wychowawcy świetlicy:
Angelika Paliwoda e-mail: angelikaskierys@wp.pl
Monika Smolińska e-mail: monikasmolinska@interia.pl
Wiktoria Kruszyna e-mail: wiktoriakruszyna@wp.pl
 

 

Świetlica szkolna służy swoją pomocą od 7.00 do 17.00, a w piątki do 16.00. Ma na celu wsparcie dzieci, rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych. Proponuje dzieciom alternatywną formę spędzania czasu wolnego poprzez naukę i kreatywne zajęcia tematyczne, plastyczne, artystyczne i ruchowe.

 

Plan dnia w świetlicy:

7.00-7.45 – zajęcia w kącikach zainteresowań, sprawdzanie zadań domowych, gimnastyka świetlika;

7.45-8.45 – mycie rąk, śniadanie;

8.45-11.30 – zajęcia według tygodniowego planu pracy świetlicy: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zajęcia związane z zainteresowaniem uczniów, edukacyjne programy multimedialne, przygotowania do obiadu, mycie rąk:

11.30-12.30 – obiad;

12.30-13.00 - porządkowanie świetlicy,

13.00-14.30 – zajęcia relaksacyjne (słuchanie muzyki, wierszy, zagadek), gry i zabawy stolikowe, przygotowania do transportu;

14.30-15.30 – odrabianie zadań domowych, ćwiczenia związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem, douczanie; przygotowania do transportu;

15.30-17.00 – zajęcia według tygodniowego planu pracy świetlicy: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zajęcia związane z zainteresowaniem uczniów, edukacyjne programy multimedialne;