Koła zainteresowań

Opublikowano: 2019-09-28 15:41, Numer artykułu: 7232

Twórcze działanie jest najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia w kołach zainteresowań dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego, co na dalszych etapach kształcenia pozwoli mu być otwartym na świat sztuki, kultury i techniki.

 

Koła zainteresowań działające w naszej szkole:

1. Młodzi patrioci.

2. Zespół "Luz".