Historia szkoły

Opublikowano: 2018-10-14 14:30, Numer artykułu: 5898

Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych jest jednym z trzech szkół tego typu w Bydgoszczy. Szkoła powstała w 1967 roku w starym, liczącym ponad 100 lat, budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Dworcowej 82. Warunki lokalowe tej szkoły nie zaspokajały szeregu potrzeb w zakresie rewalidacji uczniów. Brak boiska uniemożliwiał prowadzenie ćwiczeń ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego i hamował naturalną u dzieci potrzebę ruchu w czasie przerw. W takich warunkach szkoła funkcjonowała przez 33 lata.

1 września 2000 roku uczniowie i nauczyciele rozpoczęli kolejny rok nauki w nowym budynku szkoły przy ul. Jesionowej 3a, w którym zajęcia odbywają się do dziś.

Budynek przy ulicy Jesionowej jest duży, sale lekcyjne przestronne i słoneczne. Uczniowie mają piękne boisko, na którym spędzają przerwy. Są też specjalnie wydzielone i przygotowane place do gier i zabaw sportowych.

 

Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 jest Kornel Makuszyński ur. 8 stycznia 1884 w Stryju. Pisarz, publicysta, krytyk teatralny, jeden z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci. Swoją młodość spędził we Lwowie. W latach trzydziestych napisał wspaniałe książki, które do dzisiaj mają swoich wiernych czytelników: Przygody Koziołka Matołka, O dwóch takich co ukradli księżyc, Przyjaciel wesołego diabła, Skrzydlaty chłopiec, Wielka brama, Wyprawa pod psem, Szatan z siódmej klasy, List z tamtego świata. Zmarł 31 lipca 1953 r. i został pochowany na zakopiańskim Starym Cmentarzu. Jego grób zawsze zdobią kwiaty i tarcze szkolne – dowód nieustającej pamięci kolejnych pokoleń młodych czytelników.