Podróż w czasie - od krzesiwa do żarówki. Sprawozdanie.

Opublikowano: 2023-11-20 19:51, Numer artykułu: 75204

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego BGO

Tytuł projektu:

 

Podróż w czasie- od krzesiwa do żarówki. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe. 

Współorganizatorzy projektu:

- Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy,

-Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Autorzy projektu:

Patrycja Zastempowska, Inez Rozpędowska, Joanna Przybyłowska, Agnieszka Ege-Oppenkowska

Naukowcy, wykładowcy, nauczyciele prowadzący zajęcia warsztatowe :

Marcin Zastempowski, Daniel Perczyński, Michał Gromnicki, Krzysztof Rozpędowski

 Placówki oświatowe, stowarzyszenia, organizacje, inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu:

Politechnika Bydgoska, Zespół Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy, Zespół Szkół nr 31 Specjalnych, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy

Celem projektu było poznanie drogi jaką przebyli pierwsi ludzie „od krzesiwa do żarówki”. Uczestnicy zapoznali się z  historię wynalezienia żarówki oraz przedstawili krótką prezentację (praca konkursowa). Uczniowie podczas zajęć warsztatowych nabyli umiejętności praktyczne: rozniecania ognia, wykonania świec żelowych, konstruowania obwodów elektrycznych.

Przedsięwzięcie ze względu na edukacyjny i integracyjny charakter oraz współpracę z Politechniką Bydgoską im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i placówkami bydgoskimi pozwoliły na nabycie umiejętność współdziałania w grupie, prezentowania swojego zdania w sposób akceptowany społecznie.

Dzięki zaimplementowaniu działań praktycznych potrzebnych do funkcjonowania osobistego i społecznego, uczniowie nabyli praktyczne kompetencje (przygotowanie prezentacji multimedialnej, wykonanie świec żelowych i konstruowania prostych obwodów elektrycznych). Do zrealizowanych  kształcących celów przedsięwzięcia należy również zaliczyć, także działania pro oszczędnościowe w zakresie zużywania energii elektrycznej, z którymi zapoznali się uczestnicy projektu.