Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Opublikowano: 2018-10-14 15:03, Numer artykułu: 5905

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy przy ulicy Jesionowej 3a (Szwederowo) zaprasza na zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka OD CHWILI WYKRYCIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE.

Pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści pracują z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i z jego rodziną w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizując indywidualny program wczesnego wspomagania.